Visie van de Buurttuin

Buurttuin De Dreef: Ontmoeting, heelwording & gelijkwaardigheid samen op één groene plek in de buurt


Waarom een Buurttuin?

In het multifunctionele centrum De Dreef (Overvecht-Zuid) komt veel samen: sport, buurtwerk, onderwijs, dagbesteding, geloofsontmoeting en nog veel meer. Het plein voor De Dreef was begin mei nog kaal en stenig: veel ruimte is voor evenementen, maar nodigt niet uit tot ontmoeting. Het Leger des Heils ziet op dit plein een geweldige kans om een buurttuin te starten: een gezamenlijke tuin, voor en door buurtbewoners. Inmiddels zijn de tegels uit het plein en in een paar maanden tijd is de eerdere “woestijn” met vereende krachten omgetoverd tot een groene oase. Deze buurttuin is een mooie en veilige plek, waar iedereen welkom is. Er is ruimte voor allerlei activiteiten: van tuinieren tot bezinning, van educatie tot buurtfeesten. Kijk bij het nieuws en in de agenda wat er allemaal te doen is.

Visie op de Buurttuin

Vanuit het Leger des Heils is Myriam Braakhuis voor 24 uur in de week aangesteld om deze buurttuin samen met buurtbewoners en betrokken organisaties te gaan creëren. We zoeken in het opzetten, onderhouden en beleven van deze buurttuin zoveel mogelijk samenwerking met ieder die mee wil doen.


Daarbij laten we ons leiden door drie kernwaarden:
Gelijkwaardigheid: iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. Er is respect voor ieder zoals hij/zij is.
Ieders inbreng en betrokkenheid wordt gewaardeerd. Je kunt zelf kiezen op welke manier je mee wilt doen: van gewoonweg in de tuin zitten tot allerlei activiteiten organiseren.
Heelwording: we hebben oog voor zowel mens als natuur. We creëren een plek waar je herstel en verbinding mag ervaren. We richten ons op gezond leven, natuurherstel en we maken actief ruimte voor gesprek over zingeving en voor geloofsontmoeting.
Ontmoeting: in de tuin komen buurtbewoners elkaar gemakkelijk tegen en kunnen sociale contacten ontstaan. Vanuit samenwerking worden activiteiten georganiseerd, zoals werkdagen in de tuin, kookworkshops, educatieve programma’s, bezinningsmomenten en feesten.

Het Leger des Heils

Buurttuin De Dreef is een project van het Leger des Heils. Dit is een internationale christelijke organisatie, die gelooft in mensen: elk mens doet ertoe en elk leven is het waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils zet zich in allerlei buurten actief in voor ontmoeting, verbinding en inspiratie. Kijk hier voor meer informatie over het Leger des Heils.